Saturday, February 6, 2016

Surah 17 (11~20)

Bani Israil, dari ayat 11~20;


11. Dan manusia berdoa akan kejahatan seperti doa nya  akan kebaikan, kerana adalah  manusia itu terburu-buru.

12. Dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda, lalu kami hapuskan  tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang untuk kamu cari kurnia dari Tuhan kamu dan supaya  kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan, dan tiap-tiap sesuatu kami telah terangkan dengan nyata.

13. Dan tiap-tiap manusia kami  akan gantungkan catitan amal-amal nya ditengkuknya, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat satu kitab yang akan ia bertemu dia dengan terbuka.

14.  “Bacalah kitab mu, cukup diri mu pada hari ini sebagai penghitungan atas mu”.

15. Barang siapa dapat petunjuk, maka sesungguhnya hanya ia dapat petunjuk untuk dirinya, dan barang siapa sesat, maka  sesungguhnya hanya ia  sesat bagi kecelakaan dirinya, kerana tidak boleh menanggung seorang penanggung akan tangungan orang lain, dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami utus seorang Rasul.

16. Dan jikalau kami mahu binasakan satu negeri, kami suruh orang-orang nya yang mampu, tetapi mereka melewati batas padanya, lantaran itu, patut turun atas mereka azab, lalu kami hancurkan nya sehancur-hancurnya.

17. Dan beberapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh, dan cukup Tuhan mu mengetahui dan melihat dosa-dosa hamba-hamba nya.

18. Barang siapa mahu lekas, kami akan lekaskan baginya pada nya apa yang kami mahukan bagi orang-orang yang kami kehendaki, kemudian  kami adakan baginya neraka yang ia akan masuk padanya dengan keadaan  tercela dan terusir.

19. Dan barang siapa mahukan akhirat dan ia berusaha baginya sungguh-sungguh, pada hal ia beriman, maka mereka itu adalah usaha nya diberi ganjaran.

20. Masing-masing kami tolong, mereka ini dan mereka itu, dari pemberian Tuhan mu,  kerana tidaklah ada pemberian Tuhan mu itu terhalang.
Following Twitter,
[] https://twitter.com/aprilknajid4/status/696181347165949954


.

No comments:

Post a Comment